CÔNG TY TNHH POS Việt Nam

  • Tp.HCM: 403 Nguyễn Thái Bình, P.12, Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh
  • Tp.Đà Nẵng: Số 09 Nguyễn Cảnh Dị, Thành phố Đà Nẵng
  • HCM:(028) - 62967772 - 62967773 Đà Nẵng: (0236) 37 35 998
  • info@posmiennam.com.vn
  • www.posvietnam.com.vn